Zasady przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków, taczek, napędzanych dźwignic oraz przy wykorzystaniu drabin.

Wózek do transportu ręcznego

Taczki i wózki mogą być wykorzystywane do prac transportowych pod warunkiem, że zostaną zachowane odpowiednie normy  bezpieczeństwa i higieny pracy.Wszystkich norm należy bezwzględnie przestrzegać.             Najważniejsze to: dopuszczalna masa transportowanego ładunku na wózku na terenie płaskim nie może przekraczać 450kg na pracownika (łącznie z masą wózka). przy transporcie ładunku na [...]

Transport wewnątrzzakładowy ręczny oraz przy użyciu środków transportu- podstawowe zasady BHP oraz obowiązki pracodawcy

wózek do transportu ręcznego

Transport ręczny jest to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania ładunków, przedmiotów bądź materiałów przez jednego lub więcej pracowników w tym przemieszczanie ich za pomocą: unoszenia, podnoszenia, pchania, układania, ciągnięcia, przenoszenia, przetaczania, przesuwania, przewożenia za pomocą odpowiedniego sprzętu. Sprzętem do transportu ręcznego mogą być urządzenia ograniczające zagrożenie i uciążliwość związaną z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów oraz ułatwiające [...]