Przemieszczanie ładunków przy użyciu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, samochodów ciężarowych, przenośników, dźwigów, wyciągów, suwnic, żurawi.

tramsport wózkiem widłowym

Do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym może być zatrudniona osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada uprawnienia operatora lub zezwolenie na obsługę wózka wystawione przez pracodawcę obowiązujące tylko na terenie danego zakładu pracy. Przed przystąpieniem do pracy kierowca wózka powinien być poinformowany m. in. o: masie ładunku i ich właściwościach fizyko-chemicznych, rodzaju opakowań tych [...]

Zasady przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków, taczek, napędzanych dźwignic oraz przy wykorzystaniu drabin.

Wózek do transportu ręcznego

Taczki i wózki mogą być wykorzystywane do prac transportowych pod warunkiem, że zostaną zachowane odpowiednie normy  bezpieczeństwa i higieny pracy.Wszystkich norm należy bezwzględnie przestrzegać.             Najważniejsze to: dopuszczalna masa transportowanego ładunku na wózku na terenie płaskim nie może przekraczać 450kg na pracownika (łącznie z masą wózka). przy transporcie ładunku na [...]

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej stopery

Środki ochrony indywidualnej służą do ochrony pracownika przed zagrożeniami i niebezpieczeństwem utraty zdrowia. Do tego celu stosuje się ubrania robocze, mundury, odpowiednie wyposażenie dla służb pierwszej pomocy, policji, wojska, służb porządku publicznego oraz środki ochrony indywidualnej używane w transporcie drogowym, do samoobrony lub przenośne aparaty służące do wykrywania i alarmowania zagrożenia.         [...]

Wymagania dla elementów ruchomych maszyny oraz sposoby ograniczenia czynników szkodliwych dla zdrowia.

Osłona cześci ruchomej maszyny

Elementy sterownicze maszyny mają duży wpływ na bezpieczeństwo pracownika dlatego powinny być wyraźnie oznakowane oraz możliwe do szybkiego zidentyfikowania i użycia. Powinny znajdować się poza strefą zagrożenia tak by ich obsługa nie powodowała dodatkowego zagrożenia oraz nie powinny stanowić zagrożenia w związku z ich przypadkowym użyciem. Maszynę odłączamy od prądu gdy nagle zatrzyma się lub [...]

Sposoby zapobiegania negatywnym działaniom czynników szkodliwych

Ochrona słuchu - nauszniki

Ochrona przeciwhałasowa może mieć charakter czynny ( zmiana technologii produkcji lub konstrukcji maszyn), lub charakter bierny ( przed hałasem zewnętrznym chronią: elementy urbanistyczne, oddalenie budynku od źródła hałasu, neutralizacja źródła hałasu oraz przed hałasem wewnętrznym chronią: odizolowanie w budynku pomieszczeń cichych i hałaśliwych, izolowanie maszyn i urządzeń drgających, zaprojektowanie ścian i przegród o dobrej izolacji [...]